1B

Je bent 12 jaar en je hebt het getuigschrift van basisonderwijs niet behaald. Geen nood. Je kan toch starten in het secundair onderwijs. In 1B leer je in kleine groepen van ongeveer 12 leerlingen je handvaardigheid oefenen via 8 uren techniek.

De leerlingen krijgen inzicht in wat techniek is en hoe techniek werkt. Aandacht voor grondstoffen en machines, gereedschap en materialen, veiligheidsvoorschriften, enz. bezorgen onze leerlingen een 'technische geletterdheid'. Op projectbasis krijgen onze leerlingen in de lessen 'Tools for Life' iedere week Nederlandse taalvaardigheid en leren leren, maar is er ook aandacht voor maatschappelijke vraagstukken rond milieu, het belang van gezondheid, conflicten uitpraten en hygiëne. De lessen 'Tools for Life' willen onze leerlingen wapenen in de samenleving van vandaag en morgen.

Vakken1B
Mijn Taal:  
Nederlands  5 
Nederlands (Rem/VB/VD) 1
Frans  2 
Engels 1
Mijn Stem:  
Wiskunde  4
Wetenschappen   2 
Techniek  3
STEM (Rem/VB/VD)   1 
Mijn Wereld:  
Levensbeschouwing  2
Geschiedenis  2
Aardrijkskunde  1
Mijn Toekomst:  
Lichamelijke opvoeding  3
Muzikale opvoeding  1
Plastische opvoeding  2
ICT/Tools  2