Visie

Op beide campussen staat het schoolteam klaar om aan al onze jonge mensen gelijke onderwijskansen te bieden.

Wij dagen elke leerling uit om het beste van zichzelf te geven en telkens nieuwe mogelijkheden te ontdekken, want elke leerling is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities.

Door degelijk technisch en beroepsonderwijs aan te bieden, willen wij jonge mensen helpen groeien in waardigheid en vakmanschap.

Wij onderschrijven het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Wij vormen verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Onze maatschappij blijft behoefte hebben aan goed geschoolde technici. De studierichtingen, die beide campussen aanbieden, zijn stuk voor stuk een deel van de oplossing voor de zogenaamde knelpuntberoepen. Hier afstuderen, betekent dus gegarandeerd werk, maar ook verder studeren aan een hogeschool, blijft een optie.

U en uw kinderen zijn bij ons altijd van harte welkom!

Wat onderscheidt TechniGO!?

CLIL: ‘where content & language meet’
Vanaf 1 september 2016 start TechniGO! met een CLIL-aanbod voor de afdeling schoonheidsverzorging. Uniek in de regio!

Wat is CLIL?
Content and Language Integrated Learning, kortweg CLIL, is een werkvorm waarin een andere taal, in dit geval Frans, als instructietaal gebruikt wordt om een niet-taalvak te onderwijzen. Binnen de afdeling schoonheidsverzorging zullen 2 lesuren handverzorging per week in het Frans aangeboden worden.

De voordelen van CLIL?
CLIL verhoogt de taalvaardigheid van de leerlingen.  Door een vak in een andere taal te volgen, leer je luisteren, lezen en spreken in een vreemde taal.  Je spreekdurf wordt groter en je woordenschat uitgebreider. Ook voor latere tewerkstelling is meertaligheid een grote troef!

Kan iedereen instappen?
Kandidaat CLIL-leerlingen hoeven geen kei te zijn in het taalvak waarin CLIL wordt aangeboden, integendeel!  CLIL kan als extra ondersteuning dienen voor het verwerven van het taalvak.  Zowel leerlingen met ‘moeilijkheden’ voor de instructietaal als de schooltaal zullen door voor CLIL te kiezen hier voordeel uit halen.

Is de keuze definitief?
De keuze voor een CLIL-traject ligt vast gedurende het hele schooljaar. Overstappen naar het traject zonder CLIL in de loop van het schooljaar kan niet.

Hoe zit het met de leerplandoelstellingen?
CLIL-lessen verschillen sterk van taallessen. In een CLIL-les ligt de focus niet op de vreemde taal, maar op de vakinhoud. Leerkrachten verwachten in de CLIL-les geen foutloos taalgebruik, maar stimuleren de onbewuste, spontane omgang met de vreemde taal. Het behalen van de leerplandoelstellingen voor het CLIL-vak staan voorop!

Wat met de evaluatie?
CLIL heeft geen invloed op de evaluatie van het praktijkvak.  De evolutie van de leerling m.b.t de CLIL-taal zal bijgehouden worden via een waardenrapport en zal geen invloed hebben op het al dan niet slagen van de leerling.

Concreet
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een CLIL-aanbod in het derde en het vijfde jaar schoonheidsverzorging. Vanaf schooljaar 2017-2018 komt daar ook nog het vierde en zesde jaar schoonheidsverzorging bij.  Het vak PV bio-esthetiek – handverzorging zal aangeboden worden in het Frans.

En de toekomst?
In de loop van de volgende schooljaren zal het CLIL-traject verder uitgebouwd worden binnen de afdeling schoonheidsverzorging en andere afdelingen binnen TechniGO!


TechniGO! stapt mee in een boeiend project waarbij arbeidsattitudes geëvalueerd worden en kunnen leiden tot een waardevolle beloning voor onze leerlingen. Het SODA-attest dient als beloning voor jongeren met een positieve, professionele attitude in het technisch en beroepsonderwijs.
SODA staat voor StiptheidOrdeDiscipline en Attitude.

• Onderwijs moet een balans vinden tussen persoonlijke ontwikkeling, professionele en academische voorbereiding > SODA-attest streeft hier naar!

• Onderwijs wordt realistischer, omdat het economie-gestuurd wordt + onderwijs moet zorgen voor een betere aansluiting bij de arbeidsmarkt
SODA-attest maakt dit mogelijk!

• Leerlingen willen voor hun inspanning worden beloond; alleen voor een voldoende of onvoldoende komen ze niet in beweging > Het SODA-attest beloont leerlingen die zich het hele jaar inspannen. De beloning zal bestaan uit een ruime keuze aan leerrijke vakantiejobs, leuke stageplaatsen, boeiend weekendwerk en vaste jobs.

• Het SODA-project wil belonen en afstappen van enkel een sanctionerende houding.

• SODA-project heeft een positieve invloed op het gedrag van jongeren > leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt.