Onze troeven

Wat onderscheidt TechniGO!?

Erasmus+

Erasmus+ helpt bij de organisatie van studenten- en promovendi-uitwisselingen tussen Erasmus+-programmalanden en partnerlanden.

Door met Erasmus+ in het buitenland te studeren, kun je je communicatieve, interculturele en taalvaardigheden verbeteren en “soft skills” opdoen, die werkgevers erg belangrijk vinden. Lees meer over de voordelen van een internationale uitwisseling. Je kunt je studieverblijf in het buitenland ook combineren met een stage waarmee je werkervaring opdoet, wat nog belangrijker is voor je kansen op de arbeidsmarkt.

Erasmus+ binnen TechniGO! Campus Ledebaan

TechniGO! Campus Ledebaan voert sinds 2019 internationale uitzendacties uit in het kader van opleidingsactiviteiten op het gebied van Hotel en Schoonheidsverzorging. Ons Erasmus+ partnerland is Frankrijk en zijn overzees gebied La Réunion. Leerlingen en leerkrachten mogen in Franse vestigingen werkervaringen opdoen.

Waarom doet TechniGO! Erasmus+ projecten?

Leerlingen…

 • … kennis leren maken met andere studiemethodes door samen te werken met buitenlandse scholen;
 • … hun blik op hun gekozen beroep te verruimen. De vele faciliteiten dat hun beroep te bieden heeft;
 • … hun blik op de wereld vergroten. Dat er meer is dan de stad Aalst, dan de provincie Oost-Vlaanderen, dan het land België, dan het continent Europa;
 • … bewust maken van het belang om vreemde talen te durven spreken;
 • … flexibiliteit aan te leren in verschillende leefculturen en -omstandigheden (vb. overnachten bij wijnbouwers.);
 • … leren rekening te houden met andere personen rondom hun leefomgeving (bvb logeren in hotels);
 • … leren zelfstandig te worden door tijdens de stageperiode op zelfstandige basis te leven in een appartement ( kledij wassen, onderhoud van het appartement, winkelen, eten bereiden, op tijd op de werkvloer te staan, bepaalde beslissingen nemen ed);
 • … leren kennis maken met werelderfgoed;
 • … krijgen een Europass waarmee ze bij werkgevers kunnen aantonen dat ze een buitenlandse stage gelopen hebben.

Review leerling – Jereth Meert

“Het Erasmusproject heeft me op veel vlakken geholpen in mijn ontwikkeling en voorbereiding op het echte leven en de werkwereld!
Ik wil daarom graag nog eens mijn grote dank uiten aan de school die dit mogelijk gemaakt heeft en de leerkrachten die ons begeleid hebben.

Mochten jullie mij een jaar geleden gezegd hebben dat ik in een salon in het centrum van Brussel, waar enkel en alleen Frans gesproken wordt, ging werken zou ik jullie niet geloofd hebben. Maar nu, een jaar later, werk ik niet alleen in dit salon maar ben ik er zelfs manager van. Zonder de Erasmus stage was dit niet mogelijk geweest, en ik heb het dan niet enkel over taal.

In zo’n groot salon kunnen meewerken was een enorme ervaring en heeft me het gevoel gegeven dat ik elke job aankan. Ik ben daar met mijn neus op de feiten gedrukt en heb toen beseft hoeveel ik nog moest leren in het werkveld van schoonheidsspecialist. Ik heb toen aan mezelf beloofd om me in mijn volgende job 100 percent te geven. Dit heeft snel zijn vruchten afgeworpen. Deze buitenlandse stage heeft veel deuren voor mij geopend en ik ben hier ontzettend dankbaar voor!

Veel dank aan Erasmus+ en het TechniGO!-team.”


CLIL: ‘where content & language meet’

Op 1 september 2016 startte TechniGO! Campus Ledebaan met een CLIL-aanbod voor de afdeling schoonheidsverzorging. Op dat moment uniek in de regio!

Wat is CLIL?
Content and Language Integrated Learning, kortweg CLIL, is een werkvorm waarin een andere taal, in dit geval Frans, als instructietaal gebruikt wordt om een niet-taalvak te onderwijzen. Binnen de afdeling schoonheidsverzorging zullen 2 lesuren handverzorging per week in het Frans aangeboden worden.

De voordelen van CLIL?
CLIL verhoogt de taalvaardigheid van de leerlingen.  Door een vak in een andere taal te volgen, leer je luisteren, lezen en spreken in een vreemde taal.  Je spreekdurf wordt groter en je woordenschat uitgebreider. Ook voor latere tewerkstelling is meertaligheid een grote troef! Zowel leerlingen met ‘moeilijkheden’ voor de instructietaal als de schooltaal zullen door voor CLIL te kiezen hier voordeel uit halen.

CLIL binnen TechniGO!
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een CLIL-aanbod in het derde en het vijfde jaar schoonheidsverzorging. Vanaf schooljaar 2017-2018 wam daar ook nog het vierde en zesde jaar schoonheidsverzorging bij.  Het vak PV bio-esthetiek – handverzorging wordt aangeboden in het Frans.

TechniGO! was een van de pioniers in Vlaanderen om CLIL in het Frans aan te bieden in het toenmalige TSO. Met name in de praktijkvakken en de richting schoonheidsverzorging. Reden hiervoor is voornamelijk dat veel van onze leerlingen in deze richtingen stage lopen en later in wellness-centra of als zelfstandige aan de slag gaan. Quasi zeker zullen ze geconfronteerd worden met anderstaligen, voor het merendeel Engels- of Franstaligen. Omdat we zo dichtbij de taalgrens wonen werd er geopteerd voor de Franse taal. Uit ervaringen met vorige stages in Frankrijk blijkt dat het inzetten op Frans onze leerlingen meer zelfvertrouwen geeft in hun professionele omgeving.

 


SODA

In het onderwijs worden naast vaardigheden en kennis ook attitudes aangeleerd. Het gaat om vak- en schoolgebonden attitudes die aanleunen bij professionele attitudes. Sinds schooljaar 2015 zijn we op onze school voor de derde graad gestart met een project waardoor deze arbeidsattitudes geëvalueerd worden en kunnen leiden tot een waardevolle beloning voor jouw dochter/zoon. Ook in de overige graden schenken wij een bijzondere aandacht aan de attitudes van de leerlingen, ter voorbereiding op de laatste graad. Hiermee hopen wij onze leerlingen klaar te stomen voor succes op de arbeidsmarkt en/of het verder studeren.

Hoe pakt TechniGO! dit aan?

TechniGO! werkt met het zogenaamde SODA-attest. Dit attest dient als beloning voor jongeren met een positieve, professionele attitude in het technisch en beroepsonderwijs.
SODA staat voor StiptheidOrdeDiscipline en Attitude.

 • Het SODA-project wil belonen en afstappen van enkel een sanctionerende houding: het SODA-attest beloont leerlingen die zich het hele jaar inspannen. De beloning zal bestaan uit een ruime keuze aan leerrijke vakantiejobs, leuke stageplaatsen, boeiend weekendwerk en vaste jobs.
 • Voor de derde graad werken we intensief samen met de bedrijfswereld in onze streek. Via een zoekertjessite zullen enkele leerlingen die op het einde van het schooljaar het attest behaald hebben, toegang krijgen tot vacatures.
 • Leerlingen die het attest behalen, worden uitgenodigd op het SODA-feest op onze school.
 • Het project heeft een positieve invloed op het gedrag van jongeren en leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt.

 


Samenwerking met HoGent

Naast ijverige TechniGO!-studenten zijn onze leerlingen van 6ICT ook heuse HoGent-studenten!

Gedurende het hele eerste semester krijgen zij de kans om binnen de professionele bachelor Toegepaste Informatica het vak Cybersecurity mee te volgen. Onder begeleiding van dhr. Poppe worden ze klaargestoomd voor hun examen in januari. Op deze manier hebben ze reeds kunnen kennismaken met de werking van een hogeschool én verwerven ze hun eerste credits uit hun toekomstige vervolgopleiding.