Schooluren en afspraken

Overzicht begin en einde lessen

Eerste graad (1 - 2)

Tweede & derde graad (3 - 7)

Tijdstip

Lesuur

Tijdstip

Lesuur

8u25 - 9u15

1ste lesuur

8u25 - 9u15

1ste lesuur

9u15 - 10u05

2de lesuur


9u15 - 10u05

2de lesuur

10u05 - 10u55

3de lesuur

10u05 - 10u20

pauze

10u55 - 11u10

pauze

10u20 - 11u10

3de lesuur

11u10 - 12u00

4de lesuur

11u10 - 12u00

4de lesuur

12u00 - 12u50

5de lesuur

12u00 - 12u50

middagpauze

12u50 - 13u40

middagpauze

12u50 - 13u40

5de lesuur

13u40 - 14u30

6de lesuur

13u40 - 14u30

6de lesuur

14u30 - 15u20

7de lesuur

14u30 - 14u40

pauze

15u20

einde schooldag

14u40 - 15u30

7de lesuur

(15u30 - 16u20)

(8ste lesuur)

Op woensdag eindigen de lessen voor de meeste leerlingen om 12.00 u.

Wanneer mag je ‘s middags de school verlaten ?

Met een middagpasje mag je de school verlaten tussen 12u00 en 12u10. Je keert terug tussen 12u40 en 12u50.

Met deze toelating kan je de school verlaten. Je blijft niet slenteren op de parking of de onmiddellijke omgeving van de school.

Indien je dit pasje vergeet, blijf je op school. Er worden geen dagpasjes gegeven. Bij misbruik kan je pasje onmiddellijk door de directie worden ingetrokken.

Eerste graad (eerste en tweede jaar):

Leerlingen uit de eerste graad mogen de school niet verlaten.

Tweede graad (derde en vierde jaar):

Leerlingen  uit de tweede graad mogen de school enkel verlaten onder volgende voorwaarden:

  • Het pasje dient om ’s middags naar huis te gaan eten.
  • De leerling woont maximaal 3 km van de school.

Derde graad ( vijfde, zesde en zevende jaar):

De leerlingen van de derde graad kunnen op eenvoudig verzoek van de ouders een middagpasje bekomen om ’s middags de school te verlaten (ook al gaan ze niet thuis het middagmaal gebruiken).

Let wel: de leerlingen die niet naar huis gaan, zijn niet verzekerd door de schoolverzekering!

Indien je de school verlaat zonder middagpasje krijg je een sanctie. Indien je na de middagpauze te laat terug naar school komt, moet je jouw middagpasje meteen afgeven. Je kant het pasje de dag nadien terug ophalen op het leerlingensecretariaat na de lesuren.

De leerlingen die op school blijven, kunnen lunchen in de Louis Paul Boon of op de speelplaats. Wees rustig en help opruimen waar nodig.