Schooluren en afspraken

Overzicht begin en einde lessen

Eerste graad (1 - 2)

Tweede & derde graad (3 - 7)

Tijdstip

Lesuur

Tijdstip

Lesuur

8u25 - 9u15

1ste lesuur

8u25 - 9u15

1ste lesuur

9u15 - 10u05

2de lesuur

9u15 - 10u05

2de lesuur

10u05 - 10u55

3de lesuur

10u05 - 10u15

pauze

10u55 - 11u05

pauze

10u15 - 11u05

3de lesuur

11u05 - 11u55

4de lesuur

11u05 - 11u55

4de lesuur

11u55 - 12u45

5de lesuur

11u55 - 12u45

middagpauze

12u45 - 13u35

middagpauze

12u45 - 13u35

5de lesuur

13u35 - 14u25

6de lesuur

13u35 - 14u25

6de lesuur

14u25 - 15u15

7de lesuur

14u25 - 14u35

pauze

15u15

einde schooldag

14u35 - 15u25

7de lesuur

(15u25 - 16u15)

(8ste lesuur)

Op woensdag eindigen de lessen voor de meeste leerlingen om 11.55 u.

Wanneer mag je ‘s middags de school verlaten ?

Met een middagpasje mag je de school verlaten tussen 11u55 en 12u05. Je keert terug tussen 12u35 en 12u45.

Met deze toelating kan je de school verlaten. Je blijft niet slenteren op de parking of de onmiddellijke omgeving van de school.

Indien je dit pasje vergeet, blijf je op school. Er worden geen dagpasjes gegeven. Bij misbruik kan je pasje onmiddellijk door de directie worden ingetrokken.

Eerste graad (eerste en tweede jaar):

In principe krijgen de leerlingen van de eerste graad geen middagpasje tenzij aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Het pasje dient om ’s middags naar huis te gaan eten.
  • De leerling woont maximaal 3 km van de school.

Tweede graad (derde en vierde jaar):

In principe krijgen de leerlingen van de tweede graad geen middagpasje tenzij aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Het pasje dient om ’s middags naar huis te gaan eten.
  • De leerling woont maximaal 3 km van de school.

Derde graad ( vijfde, zesde en zevende jaar):

De leerlingen van de derde graad kunnen op eenvoudig verzoek van de ouders een middagpasje bekomen om ’s middags de school te verlaten (ook al gaan ze niet thuis het middagmaal gebruiken).

Let wel: de leerlingen die niet naar huis gaan, zijn niet verzekerd door de schoolverzekering!