Inschrijvingen

Het aantal inschrijvingen is om pedagogische redenen beperkt in bepaalde studierichtingen.
Meer info vind je op https://so.naarschoolinaalst.be/opleidingen-lopend-schooljaar/ (in de kolom VP staat hoeveel vrije plaatsen er nog zijn)

Elke ouder kan zijn kind inschrijven op Technigo, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement… en voor zover gekozen wordt voor een studierichting die nog niet volzet is.

Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart van de leerling mee te brengen en indien mogelijk, het laatste rapport. Voor leerlingen die hun jaar opnieuw doen of later instromen vragen we om een kopie van hun bestelde boekenlijst mee te brengen. Bij inschrijving is de aanwezigheid van een ouder vereist.

Wilt u graag uw zoon of dochter inschrijven op Technigo, de school voor voeding, zorg & techniek? Reserveer dan uw afspraak op 053 46 70 10