De Ledebaan

 

Campus "Ledebaan” staat bekend omwille van zijn kwaliteitsvolle commerciële, verzorgende en voedingsafdelingen.

Het schoolteam engageert zich om aan al onze jonge mensen gelijke onderwijskansen te bieden. Wij dagen elke leerling uit om het beste van zichzelf te geven en telkens nieuwe mogelijkheden te ontdekken, want elke leerling is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities.

Door degelijk technisch en beroepsonderwijs aan te bieden, willen wij jonge mensen helpen groeien in waardigheid en vakmanschap.

Wij onderschrijven het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Wij vormen verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Onze maatschappij blijft behoefte hebben aan goed geschoolde technici. De studierichtingen, die campus "Ledebaan" aanbiedt, zijn stuk voor stuk een deel van de oplossing voor de zogenaamde knelpuntberoepen. Hier afstuderen, betekent dus gegarandeerd werk, maar ook verder studeren aan een hogeschool, blijft een optie.

Campus "Ledebaan" is een onderdeel van TechniGO!

U en uw kinderen zijn bij ons altijd van harte welkom !

Voor meer informatie: http://www.technigo.be of 053 76 92 50