Van harte welkom

 


Geachte ouder
Beste leerling

 

TechniGO! is een school met boeiende en toekomstgerichte studierichtingen in de sector van de voeding, zorg en techniek. Onze school bestaat uit campus Ledebaan (gerenommeerd vanwege zijn hotel-, bakkerij- en slagerijafdeling) en campus De Voorstad (hier staan techniek & technologie centraal).

Het is voor iedere leerling van het grootste belang om zo snel mogelijk de juiste studiekeuze te maken om later goed voorbereid in het beroepsleven te stappen. Wees er maar van overtuigd dat onze eindejaarsstudenten uit het technisch onderwijs voorbereid worden op hoger onderwijs en onze leerlingen uit het beroepsonderwijs snel werk vinden!

In de eerste graad spelen we graag in op het maatschappelijk belang van technologie, wetenschap en techniek. De samenleving heeft nood aan jongeren met een passie voor de nieuwe technologieën. Onze leerlingen uit het 1ste leerjaar A starten dan ook met een combinatie van wetenschappen en techniek. In het eerste leerjaar B zetten we vanaf 2016-2017 niet enkel in op techniek, maar via projectwerk komen in de lessen ‘Tools for Life’ Nederlandse taalvaardigheid, leren leren, gezondheid, milieu, enz. op een eigentijdse en boeiende manier aan bod.

 

 

zoom

In de tweede & de derde graad kunnen onze leerlingen kiezen uit een waaier van boeiende technische en arbeidsgerichte studierichtingen. Met TSO-richtingen als hotel, gezondheids-en welzijnswetenschappen, schoonheidsverzorging en elektromechanica bereiden wij graag voor op een verdere studiecarrière in het hoger onderwijs.

Onze arbeidsmarktgerichte studierichtingen zijn heel divers en leiden vaak tot een diploma in een knelpuntberoep. Afgestudeerd in onze specialisatiejaren uit de voeding (bijv. als fijnkosttraiteur, banketbakkerij en chocoladebewerker, enz) of als kinder-, thuis en bejaardenverzorger of haarstylist bieden heel wat perspectieven op een job of verdere studies.
Ook voor gegeerde beroepen in de ‘harde sector’, zoals autotechnieker, carrossier of houtbewerker met specialisatie in stijl –en design kan u bij ons terecht.

Vanaf het 5de jaar bieden wij aan al onze leerlingen stages aan. Hier ervaart hij/zij hoe in de dagelijkse praktijk op de werkvloer problemen worden aangepakt en opgelost. Meteen kunnen de vaardigheden, al verworven door de praktijklessen op school, getoetst worden aan de eisen van de ondernemers. Elk jaar opnieuw mogen we van de stagebedrijven vernemen dat leerlingen van TechniGO! heel snel en flexibel kunnen meedraaien in het arbeidscircuit.

Om het gamma aan studierichtingen te ontdekken verwijzen wij u graag door naar de pagina opleidingen op deze website.

Wat misschien niet onmiddellijk in het oog springt maar toch heel belangrijk is, is de plaats die de leerling binnen TechniGO! krijgt op het gebied van begeleiding in alle leer- en leefprocessen, die hij (zij) in de tienerjaren doormaakt.

Voor alle leerlingen staan immers professioneel opgeleide personeelsleden klaar om hen bij te staan, zodat de kansen op succes optimaal zijn.

Samen met onze externe partners, waaronder tientallen spraakmakende bedrijven, zorgt TechniGO! voor een sterke en toekomstgerichte vorming.

Tot binnenkort

Het TechniGO!-team

Dé school voor voeding, zorg & techniek

 


 

Wat onderscheidt TechniGO!?

CLIL: ‘where content & language meet’
Vanaf 1 september 2016 start TechniGO! met een CLIL-aanbod voor de afdeling schoonheidsverzorging. Uniek in de regio!

Wat is CLIL?
Content and Language Integrated Learning, kortweg CLIL, is een werkvorm waarin een andere taal, in dit geval Frans, als instructietaal gebruikt wordt om een niet-taalvak te onderwijzen. Binnen de afdeling schoonheidsverzorging zullen 2 lesuren handverzorging per week in het Frans aangeboden worden.

De voordelen van CLIL?
CLIL verhoogt de taalvaardigheid van de leerlingen.  Door een vak in een andere taal te volgen, leer je luisteren, lezen en spreken in een vreemde taal.  Je spreekdurf wordt groter en je woordenschat uitgebreider. Ook voor latere tewerkstelling is meertaligheid een grote troef!

Kan iedereen instappen?
Kandidaat CLIL-leerlingen hoeven geen kei te zijn in het taalvak waarin CLIL wordt aangeboden, integendeel!  CLIL kan als extra ondersteuning dienen voor het verwerven van het taalvak.  Zowel leerlingen met ‘moeilijkheden’ voor de instructietaal als de schooltaal zullen door voor CLIL te kiezen hier voordeel uit halen.

Is de keuze definitief?
De keuze voor een CLIL-traject ligt vast gedurende het hele schooljaar. Overstappen naar het traject zonder CLIL in de loop van het schooljaar kan niet.

Hoe zit het met de leerplandoelstellingen?
CLIL-lessen verschillen sterk van taallessen. In een CLIL-les ligt de focus niet op de vreemde taal, maar op de vakinhoud. Leerkrachten verwachten in de CLIL-les geen foutloos taalgebruik, maar stimuleren de onbewuste, spontane omgang met de vreemde taal. Het behalen van de leerplandoelstellingen voor het CLIL-vak staan voorop!

Wat met de evaluatie?

CLIL heeft geen invloed op de evaluatie van het praktijkvak.  De evolutie van de leerling m.b.t de CLIL-taal zal bijgehouden worden via een waardenrapport en zal geen invloed hebben op het al dan niet slagen van de leerling.

Concreet
We starten in schooljaar 2016-2017 met een CLIL-aanbod in het derde en het vijfde jaar schoonheidsverzorging.  Het vak PV bio-esthetiek – handverzorging zal aangeboden worden in het Frans.

En de toekomst?
In de loop van de volgende schooljaren zal het CLIL-traject verder uitgebouwd worden binnen de afdeling schoonheidsverzorging en andere afdelingen binnen TechniGO!

 

TechniGO! stapt mee in een boeiend project waarbij arbeidsattitudes geëvalueerd worden en kunnen leiden tot een waardevolle beloning voor onze leerlingen. Het SODA-attest dient als beloning voor jongeren met een positieve, professionele attitude in het technisch en beroepsonderwijs.
SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.

• Onderwijs moet een balans vinden tussen persoonlijke ontwikkeling, professionele en academische voorbereiding > SODA-attest streeft hier naar!

• Onderwijs wordt realistischer, omdat het economie-gestuurd wordt + onderwijs moet zorgen voor een betere aansluiting bij de arbeidsmarkt
> SODA-attest maakt dit mogelijk!

• Leerlingen willen voor hun inspanning worden beloond; alleen voor een voldoende of onvoldoende komen ze niet in beweging > Het SODA-attest beloont leerlingen die zich het hele jaar inspannen. De beloning zal bestaan uit een ruime keuze aan leerrijke vakantiejobs, leuke stageplaatsen, boeiend weekendwerk en vaste jobs.

• Het SODA-project wil belonen en afstappen van enkel een sanctionerende houding.

• SODA-project heeft een positieve invloed op het gedrag van jongeren > leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt

Voor meer informatie: http://www.technigo.be of 053 76 92 50