2B

2de jaar B-stroom

In het 2e jaar bouwen we in de clusters “Mijn taal”, “Mijn STEM” en “Mijn Wereld” verder aan een stevige algemene basiskennis en -vaardigheden.

In de cluster “Mijn toekomst” blijft de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Naast de vakken LO en MO/PO werken we aan financiële en economische vaardigheden zoals budget- beheer, werking van onderneming en overheid.

In het 2e jaar bereiden we je voor op de beroepskeuze die je voor het 3e jaar moet maken. Je maakt een keuze uit 1 van de volgende opties:

  • Economie en organisatie 5u + Kunst en creatie 5u (2B EK)
  • Voeding en horeca (met onderliggende pakketten bakkerij-slagerij en restaurant en keuken) 10u (2B HV)
  • Maatschappij en welzijn (met onderliggende pakketten haar-en schoonheidszorg en verzorging) 10u (2B MW)
  • STEM- technieken (met onderliggende pakketten Elektriciteit (5u) en Mechanica (5u)) 10u (2B ST)

De basisopties helpen je een beeld te krijgen van wat de opleiding inhoudt, zodat je aan het einde van het 2e jaar een weloverwogen keuze kan maken.

Vanaf schooljaar 2020-2021

Benaming Cluster “Vak” 2B EK 2B HV 2B MW 2B ST
Mijn Taal Nederlands 3 3 3 3
Frans 2 2 2 2
Engels 1 1 1 1
Mijn Stem Wiskunde 2 2 2 2
Wetenschappen 1 1 1 1
Techniek 2 2 2 2
STEM (Rem/VB/VD) 2 2 2 2
Mijn Wereld Levensbeschouwing 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Mijn Toekomst Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Financiële economische geletterdheid/ICT 2 2 2 2
Plastische opvoeding/muzikale opvoeding 1 1 1 1
2B EK 2B HV 2B MW 2B ST
Basisoptie Bakkerij/slagerij/restaurant & keuken: technisch vak en praktische oefeningen  10
 Economie en organisatie 5
 Kunst en creatie 5
 Haarzorg schoonheidszorg/verzorging: technisch vak en praktische oefeningen 10
 Elektriciteit: technisch vak en praktische oefeningen  5
 Mechanica: technisch vak en praktische oefeningen  5
Totaal aantal lesuren 32 32 32 32