2B

2de jaar B-stroom

In het tweede jaar bouwen we verder aan een stevige, algemene basiskennis en vaardigheden. Het tweede leerjaar omvat 32 lesuren per week en wordt aangeboden in 4 clusters: ‘Mijn Taal’, ‘Mijn STEM’, ‘Mijn wereld’ en ‘Mijn toekomst’.

In de cluster ‘Mijn Taal’ worden de vakken Nederlands, Frans en Engels aangeboden. Voor Nederlands wordt wekelijks een extra uur voorzien waarin we ruimte maken voor differentiatie (versterking en verdieping) waarbij de focus ligt op de vaardigheden begrijpend lezen, luisteren en spreken.

Wiskunde, wetenschappen, techniek en digitale vaardigheden komen aan bod tijdens de cluster ‘Mijn STEM’.

Binnen de cluster ‘Mijn wereld’ (levensbeschouwing, geschiedenis en aardrijkskunde) wordt gewerkt rond historisch, ruimtelijk bewustzijn en actief burgerschap. Onze leerlingen worden voorbereid om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook zelf mee vorm te geven.

In de cluster ‘Mijn toekomstblijft de ontwikkeling van de leerling centraal staan. We werken aan de eigen fysieke ontwikkeling (LO), expressie (muzikale en plastische opvoeding), financiële/economische vaardigheden en sociale vaardigheden/geestelijke gezondheid vanuit een context waarin de leerling zich goed voelt (extra uur LO/MO/PO). In het tweede jaar worden de leerlingen voorbereid op de studiekeuze die ze voor het derde jaar moet maken. Ze kiezen hiervoor 1 van de 5 mogelijke basisopties uit volgende mogelijkheden waarrond 10u per week gewerkt zal worden:

  • STEM-technieken
  • Voeding en horeca
  • Maatschappij en welzijn
  • Kunst en creatie

Deze basisopties helpen de leerlingen een beeld te krijgen van wat de opleiding inhoudt, zodat ze aan het einde van het tweede jaar een weloverwogen studiekeuze kunnen maken.

Wenst u nog meer praktische en algemene informatie over onze schoolwerking, visie, begeleiding, etc. neem dan zeker onze informatiebrochure door:

Informatiebrochure 2de jaar schooljaar 2023-2024

Benaming cluster

Vak

Aantal lesuren

Mijn Taal

Nederlands
Nederlands (verdieping / verbreding / REM)

3

1

Engels

1

Frans

2

Mijn STEM

Wiskunde

2

Techniek/Digitools

2

Wetenschappen

1

Mijn Wereld

Levensbeschouwing

2

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Mijn Toekomst

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale en plastische opvoeding

1 (half jaar/half jaar)

Financiële geletterdheid

1

Keuze-uur: LO/PO/MO

1

Coachingsuur

1

Basisoptie

10

TOTAAL AANTAL LESUREN

32