2A

2de jaar A-stroom

Je toonde in het eerste jaar aan dat studeren jouw ding is en maakte kennis met een brede waaier aan vakken. In het 2e jaar bouwen we  verder aan een stevige, algemene basiskennis en vaardigheden. Het tweede leerjaar omvat 32 lesuren per week, waarvan 2 lestijden ingezet worden voor extra differentiatie en 5 lestijden voor uitbreiding, verbreding (basisoptie). De lessen worden aangeboden in 4 clusters: ‘Mijn Taal’, ‘Mijn STEM’, ‘Mijn wereld’ en ‘Mijn toekomst’.

In de cluster ‘Mijn Taal’ worden de vakken Nederlands, Frans en Engels aangeboden. Voor Nederlands of Frans wordt wekelijks een extra uur voorzien waarin we ruimte maken voor differentiatie: versterking (remediëring, REM) en verdieping (VD).

Wiskunde, wetenschappen en techniek komt aan bod tijdens de cluster ‘Mijn STEM’. Ook voor wiskunde of wetenschappen wordt wekelijks een extra uur voorzien voor versterking (remediëring, REM) en verdieping (VD).

Binnen de cluster ‘Mijn wereld’ (levensbeschouwing, geschiedenis en aardrijkskunde) wordt gewerkt rond historisch, ruimtelijk bewustzijn en actief burgerschap. Onze leerlingen worden voorbereid om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook zelf mee vorm te geven.

In de cluster “Mijn toekomst” blijft de ontwikkeling van de leerling centraal staan. We werken aan de eigen fysieke ontwikkeling (LO), expressie (muzikale en plastische opvoeding), financiële en economische vaardigheden. Bovendien bereiden we de leerlingen voor op de studiekeuze die ze voor het derde jaar moeten maken. De leerlingen kiezen hiervoor 1 van de 3 mogelijke basisopties waarrond 5 lestijden per week gewerkt zal worden:

  • Voeding en horeca
  • Maatschappij en welzijn
  • STEM – technieken

De basisoptie helpt de leerlingen een beeld te krijgen van wat de opleiding inhoudt, zodat ze aan het einde van het tweede jaar een weloverwogen keuze kunnen maken.

Naast de uren die doorgebracht worden op school verwachten we dat de leerlingen ook thuis met hun opleiding bezig zijn. Ze herhalen en verwerken de leerstof, maken huistaken zodat ze opdrachten tijdens de les makkelijker kunnen verwerken en studeren op regelmatige basis zodat ze ook grotere gehelen leren en kunnen verwerken.

Wil u nog meer praktische en algemene informatie over onze schoolwerking, visie, begeleiding, etc. neem dan zeker onze informatiebrochure door:

Informatiebrochure 2de jaar schooljaar 2023-2024

Benaming cluster

Vak

Aantal lesuren

Mijn Taal

Nederlands

4

Engels

2

Frans

2

Mijn STEM

Wiskunde

4

Techniek

2

Wetenschappen

2


Mijn Wereld

Levensbeschouwing

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Mijn Toekomst

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale en plastische opvoeding

1 (half jaar/half jaar)

Financiële en economische geletterdheid

1

Nederlands/Frans  (REM)

1

Wiskunde/wetenschappen (REM)

1

Basisoptie

5

TOTAAL AANTAL LESUREN

32