2A

2de jaar A-stroom

Je toonde in het 1e jaar aan dat studeren jouw ding is. In het 2e jaar bouwen we in de clusters “Mijn taal”, “Mijn STEM” en “Mijn Wereld” verder aan een stevige algemene basis- kennis en -vaardigheden.

In de cluster “Mijn toekomst” blijft de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Naast de vakken LO en MO/PO werken we aan financiële en economische vaardigheden zoals budgetbeheer, werking van onderneming en overheid.

In het 2e jaar bereiden we je voor op de studiekeuze die je voor het 3e jaar moet maken. Je maakt een keuze voor 1 van de 3 basisopties die we aanbieden:

  • Horeca (2A HV)
  • Maatschappij en welzijn (2A MW)
  • STEM – technieken (2A ST)

De basisopties moet je helpen een beeld te krijgen van wat de opleiding inhoudt, zodat je aan het einde van het 2e jaar een weloverwogen keuze kan maken.

Vanaf schooljaar 2020-2021

Benaming Cluster “Vak” 2A HV 2A MW 2A ST
Mijn Taal Nederlands 4 4 4
Engels  2 2 2
Frans 2 2 2
  
Mijn Stem  Wiskunde  4 4 4
Wetenschappen  2 2 2
Techniek  2 2 2
Mijn Wereld Levensbeschouwing  2 2 2
Geschiedenis   2 2 2
Aardrijkskunde  1 1 1
Mijn Toekomst Lichamelijke opvoeding  2 2 2
Nederlands (REM/VB/VD)  1 1 1
Frans (REM/VB/VD)  1 1 1
Financiële economische geletterdheid  1 1 1
Plastische opvoeding en muzikale opvoeding  1 1 1
   2A HV 2A MW 2A ST
Basisoptie Maatschappij en welzijn 5
Industriële wetenschappen en techniek-wetenschappen
Mechanica-elektriciteit 5
Horeca en voeding 5
Totaal aantal lesuren  32 32 32