1B

1ste jaar B-stroom

Je bent of wordt 12 jaar en je hebt het getuigschrift basisonderwijs niet behaald? Geen nood. Je kan toch starten in het secundair onderwijs.

Om onze schoolwerking en ons aanbod voor te stellen hebben wij een promofilmpje gemaakt. Je kan dit bekijken door te klikken op volgende link:

Promofilmpje eerste jaar TechniGO!

In 1B werken we in kleine groepen van ongeveer 12 leerlingen.

Het eerste leerjaar omvat 32 lesuren per week. De lessen worden aangeboden in 4 clusters: ‘Mijn Taal’, ‘Mijn STEM’, ‘Mijn wereld’ en ‘Mijn toekomst’.

In de cluster ‘Mijn Taal’ worden de vakken Nederlands, Frans en Engels aangeboden. Voor het vak Nederlands wordt wekelijks een extra uur voorzien waarin we ruimte maken voor differentiatie: versterking (remediëring, REM) en verdieping (VD).

Wiskunde, wetenschappen en STEM komt aan bod tijdens de cluster ‘Mijn STEM’. Ook voor wiskunde wordt wekelijks een extra uur voorzien voor versterking (remediëring, REM) en verdieping (VD).

Binnen de cluster ‘Mijn wereld’ (levensbeschouwing, geschiedenis en aardrijkskunde) wordt gewerkt rond historisch, ruimtelijk bewustzijn en actief burgerschap. Onze leerlingen worden voorbereid om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook zelf mee vorm te geven.

In de cluster ‘Mijn toekomst’ ligt de focus meer dan ooit op de ontwikkeling van de leerling zelf. We werken aan de eigen fysieke ontwikkeling (LO), expressie (muzikale en plastische opvoeding), digitale vaardigheden en mediawijsheid.

In de B-stroom wordt de vooruitgang van de leerlingen op permanente basis opgevolgd zodat snel bijgestuurd kan worden indien nodig. Er is extra aandacht voor de Nederlandse taalvaardigheid en de focus van de opleiding wordt op het DOEN gelegd. De basiskennis- en vaardigheden die je echt nodig hebt in het dagelijks leven worden aangeleerd. We bieden remediëring aan zodat het probleemoplossend denken en de taal-, reken- en ICT-vaardigheden sterk genoeg zijn om een echte professional te worden.

De lessentabel van het eerste jaar B-stroom wordt op dit moment bijgewerkt en zal weldra beschikbaar zijn.

Wil u nog meer praktische en algemene informatie over onze schoolwerking, visie, begeleiding, etc. neem dan zeker onze informatiebrochure door:

Informatiebrochure 1ste jaar schooljaar 2023-2024

1ste jaar B-stroom
Benaming Cluster “Vak” Aantal lesuren
Mijn Taal Nederlands 4
Nederlands (REM/VD/VB) 1
Engels 1
Frans 2
Mijn Stem Wiskunde 4
Wetenschappen 2
Techniek 4
Mijn Wereld Levensbeschouwing 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Mijn Toekomst Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 2
Digitools 1
2 level 2 2
Coachingsuur 1
TOTAAL AANTAL LESUREN 32