Afspraken opdrachten

16 mrt 2020

Beste ouders

Beste leerlingen

 

Vanaf vandaag  gaan we een heel bijzondere periode tegemoet. De lessen zijn tot aan de paasvakantie geschorst, maar de komende drie weken zijn geen vakantie. Daarom willen we graag jullie aandacht voor volgende zaken:

 

  • Leerkrachten zullen de komende periode met alternatieve werkvormen aan de slag gaan. Zoals gewoonlijk zal dit gebeuren via smartschool. Via het onderdeel ‘Mijn vakken’ kan een leerling opdrachten ontvangen van de leerkrachten. De deadline voor de opdracht is terug te vinden bij het onderdeel ‘Schoolagenda’. Beiden zijn tevens zichtbaar voor ouders via het co-account.
  • De opdrachten hebben als doel de leerlingen in het normale ritme te houden, voeling met de school te behouden en de aangeleerde leerstof verder in te oefenen. Er wordt dus geen nieuwe leerstof aangeboden.
  • Om het leerproces goed te begeleiden geven de leerkrachten via smartschool ook feedback op de gemaakte taken. We verwachten van de leerlingen dat zij deze feedback grondig verwerken en hun leerproces nog meer dan anders in eigen handen nemen. De leerling maakt gebruik van de smartschoolagenda en/of de planner in zijn schoolagenda om de doorgestuurde taken van de leerkrachten in te plannen en op te volgen.

 

  • De overheid heeft het advies gegeven om verplaatsingen en fysiek contact tot het minimum te beperken. We willen echt geen leerlingen zien die samen in de stad lopen of verzamelen voor het schoolgebouw. Om die redenen vragen we dan ook dat leerlingen niet zonder voorafgaande afspraken tussen de ouders en de school, naar school komen om cursusmateriaal te zoeken.
  • Indien de leerling thuis niet over internettoegang of PC beschikt kan u telefonisch contact opnemen met de school.
  • Zorg goed voor jezelf!

 

Met vriendelijke groeten

Directieteam TechniGO!