Naar sterren grijpen! Onze leerlingenbegeleiders helpen mee!

07 feb 2018

Het naslagwerk ‘Naar sterren grijpen’ is een verzameling van interviews en levensechte verhalen rond 16 jaar OKAN-werking in Aalst en werd opgesteld naar aanleiding van een bezoek van de minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het OKAN-project is een project om tegemoet te komen aan de noden van anderstalige nieuwkomers in de regio Aalst. In het naslagwerk is een artikel terug te vinden met 2 van onze leerlingenbegeleiders, Frits Meulewaeter en Riet Cools over de alfa werking van de Stad Aalst en de integratie van anderstalige nieuwkomers binnen onze school. Hun getuigenis geeft weer hoe er binnen onze school een mooie wisselwerking ontstaat tussen de nieuwkomers en de andere leerlingen. Niet alleen de nieuwkomers leren en ontwikkelen, maar ook voor medeleerlingen blijkt de interactie met jongeren uit andere culturen met andere levensgebeurtenissen een meerwaarde voor hun ontplooiing tot mensen met een open geest en een respectvolle attitude.