Maatschappij en welzijn (dubbele finaliteit)

2e graad Maatschappij en welzijn

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief? Je houdt van wetenschappen in een concrete context? Dan past jouw profiel bij de studierichting Maatschappij en welzijn.

Deze studierichting legt de nadruk op de exacte wetenschappen (biologie, chemie, fysica), in combinatie met sociale wetenschappen (huishoudkunde en opvoedkunde). De theoretische basis wordt steeds aan concrete contexten gekoppeld.

In de sociale wetenschappen vormen we leerlingen tot personen die zich bij al hun activiteiten bekommeren om het welzijn van medemensen en die hun sociale verantwoordelijkheid opnemen.
Verder ontwikkelen we technische vaardigheden die nodig zijn om producten te ontwikkelen en op een kritische, verantwoorde manier te consumeren.
Om de medemens te kunnen blijven ondersteunen bouwen we de exacte wetenschappen rond de vragen wat, hoe en waarom. Deze wetenschappelijke basis helpt ons onze hulp aan te passen aan de veranderende noden binnen onze maatschappij.

Deze algemeen vormende opleiding bereidt je voor op hoger onderwijs en geeft je veel keuzemogelijkheden in de 3e graad. De studierichting die hier het dichtst bij aanleunt is Gezondheids- en welzijnswetenschappen waar je je brede basis verder kan specifiëren.

3e graad Opvoeding en begeleiding

Je gaat graag om met mensen en wil je ten dienste stellen van anderen, je medemens verzorgen, begeleiden of onderwijzen? Je wilt graag een goed evenwicht tussen algemene, theoretische (wetenschappelijke) vakken en praktijkvakken en je wil je (leer)loopbaan graag verderzetten in een bacheloropleiding? Dan past jouw profiel bij de studierichting opvoeding en begeleiding.

De studierichting opvoeding en begeleiding richt zich op de studie van de gezonde mens als totale persoon, zowel lichamelijk als psychisch en sociaal. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.

Zowel in de schoolomgeving als tijdens praktijklessen op verplaatsing en inleefweken leer je sociale vaardigheden en train je beroepsgerichte attitudes die je nodig hebt binnen de sector van de gezondheids- en welzijnswetenschappen.
We brengen de verschillende doelgroepen in de maatschappij in beeld en leren hoe je de normale ontwikkeling kan stimuleren en probleemgedrag kan voorkomen en aanpakken.

Je leert zelfstandig werken, je eigen mogelijkheden en interesses inschatten en keuzes maken via een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Dit zijn competenties die de basis vormen voor een succesvolle loopbaan in het hoger onderwijs en op de werkvloer.

Maatschappij en welzijn (2e graad) DMAWE

Opvoeding en begeleiding (3e graad) DOBE

3e en 4e jaar

5e jaar

6e jaar 

Vak

Aantal lesuren

Aantal lesuren

Aantal lesuren

Basisvorming

19 uur

16 uur

17 uur

Aardrijkskunde

1

1

1

Artistieke expressie

1 - 0

-

-

Geschiedenis

1

1

1

Burgerschap 

0 - 1

0

1

Engels

2

2

1

Frans

2

2

1

Natuurwetenschappen

1

1

1

Nederlands

3

3

2

Levensbeschouwing

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Wiskunde

2 - 3

2

2

Wiskunde extra

1 - 0

-

-

Differentiatie: Frans/Nederlands/

Wiskunde
Frans-Engels

1


-

-


0

-


2

Economie (financiële competentie)

-

0

1

Specifiek gedeelte 

13 uur

16 uur

15 uur 

Artistieke Maatschappij en Welzijn

1

-

-

Toegepaste biologie  

1 - 0

-

-

Toegepaste psychologie  

2 - 4

3

3

Verzorging 

4 - 3

3

3

Opvoedkunde

3

5

5

Voeding 

2

2

2

Artistieke opvoeding en begeleiding

-

1

1

Onderzoeksproject opvoedkunde/verzorging

-

2

1

+ Stage

-

TOTAAL AANTAL LESUREN

32

32

32