Zorg en welzijn (finaliteit arbeidsmarkt)

Verzorging Voeding – Personenzorg

2e graad voeding verzorging

Je bent sociaal en gaat graag en vlot om met mensen? Je wilt die sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Je hebt aanleg en belangstelling voor gezondheid en voeding? Je hebt interesse voor koken en andere huishoudelijke activiteiten? Dan beschik je over het juiste profiel voor de opleiding zorg & welzijn.

‘Zorgen voor’ wordt een levensmoto in je verdere (leer)loopbaan.
Je verwerft inzicht in de basistechnieken en de bereidingen van eenvoudige streek- en feestmaaltijden. We hebben ook aandacht voor voedings- en eetgewoonten uit andere landen.
Je leert de woonomgeving in te richten, onderhouden en decoreren.
Je komt in aanraking met praktische toepassingen met betrekking tot algemene, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.
Je komt in contact met moderne technieken i.v.m. communicatietechnologie en communicatiemiddelen.

Doorheen de praktijk staan veiligheid en preventie steeds centraal. Zo leer je zelfstandig een huishouden runnen en mantelzorg verlenen.

3e graad verzorging

Je bent ervan overtuigd dat zorgen voor anderen jouw missie wordt? Dan is je opleiding vervolledigen in de 3e graad verzorging de beste keuze.

In deze opleiding word je verder voorbereid binnen de beroepenvelden kinderzorg, bejaardenzorg en thuiszorg. Een keuze voor kinderzorg of thuis en bejaardenzorg maak je pas in het 7e specialisatiejaar.

Je wisselt leren in leslokalen af met leren op de stageplaats. Zo streven we naar levensecht leren.
Alle taken die een verzorgende moet uitvoeren komen zowel in de context van kinderzorg als de context van bejaardenzorg aan bod.
De verschillende taken situeren zich in de persoonsgerichte zorg en het algemeen functioneren op lichamelijk, sociaal en psychisch vlak.
Je leert functioneren binnen een organisatie, omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. Om vlot samen te werken leer je efficiënt observeren en rapporteren.

Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding en maaltijden klaarmaken, die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.

7e jaar kinderzorg (1)

Je wil het diploma secundair onderwijs behalen en je hebt interesse om te werken met baby’s, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen, je bent gemotiveerd om kinderen gericht en bewust te stimuleren in hun totale ontwikkeling, je bent creatief en je hebt respect voor de diversiteit binnen gezinsvormen. Dan heb je het juiste profiel voor een opleiding kinderzorg.

Het 7de specialisatiejaar is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen. Je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters en kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (vb. kinderen met een beperking). Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van de verschillende vormen van kinderopvang.

Je specialiseren doe je in grote mate op de werkvloer. Zo wordt de overstap tussen je diplomajaar en je eerste fulltime werkervaring een stukje kleiner.

7e jaar thuis en bejaardenzorg (2)

Wil je het diploma secundair onderwijs behalen en als verzorger van bejaarden actief zijn? Hecht je belang aan nauwkeurigheid, afwerking en kwaliteit? Kan je omgaan met nabijheid en met afstand? Ben je communicatief vaardig en discreet en heb je een gezonde werklust en wil die laatste stap zetten om klaar te staan om in de arbeidsmarkt te stappen? Dan past jouw profiel bij de opleiding thuis en bejaardenzorg.

In deze opleiding leer je letterlijk contacten leggen in een woon- en verzorgingscentrum (W.Z.C.) en de thuiszorg. Er is een verdere verfijning en uitdieping van de technische vaardigheden. Onderwerpen zoals omgang met een demente bejaarde worden ruim behandeld.

Je leert de technieken binnen de richting bejaardenzorg correct toe te passen op elkaar en de zorgvrager. Je begeleidt de zorgvrager in de zorg voor het algemeen functioneren op lichamelijk vlak. Je leert werken met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit, creativiteit en nauwkeurigheid. Je organiseert activiteiten gericht op animatie en voert ze ook uit.
Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van je eigen houding en handelen in functie van het welzijn van de zorgvrager.

Tijdens de blokstage dompelen we je langdurig onder in de levensechte praktijk om al je verworven kennis (theoretische en praktische) toe te passen en te verfijnen.

Vakken / Klassen 3e 4e 5e 6e 7e(1) 7e(2)
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Project Algemene Vakken 4 4 6 6
PAV mijn STEM 2 2
PAV mijn toekomst 5 5
PAV differentiatie 1 1
Nederlands 1 1
Frans 2 2 2 2 2 2
 3e  4e 5e 6e 7e(1) 7e(2)
Expressie 2 2 2
technisch vak gezinstechnieken 1 1
Praktijk gezinstechnieken 5 5
Praktijk opvoedkunde 4 4
Huishoudkunde technisch vak 1 1 1 1 2
Opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde technisch vak 4 4
Verzorging technisch vak 5 5 2 2
Opvoedkunde technisch vak 1 1 4 2
Praktijk huishoudkunde 7 7 2 2 2
Praktijk verzorging 2 2 2 2
Praktijk opvoedkunde 2 2 2 2
Stage huishoudkunde 2 2
Stage verzorging 6 6
Stage huishoudkunde/verzorging 8
Stage verzorging/opvoedkunde 8
Totaal aantal lesuren 34 34 36 36 32 32