Zorg en welzijn (finaliteit arbeidsmarkt)

2e graad Zorg en welzijn (finaliteit arbeidsmarkt)

Je bent sociaal en gaat graag en vlot om met mensen? Je wilt die sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Je hebt aanleg en belangstelling voor gezondheid en voeding? Je hebt interesse voor koken en andere huishoudelijke activiteiten? Dan beschik je over het juiste profiel voor de opleiding zorg & welzijn.

Je verwerft inzicht in de basistechniek en in de bereidingen van eenvoudige streek-en feestmaaltijden. ‘Zorgen voor’ wordt een levensmoto in je verdere (leer)loopbaan. We hebben ook aandacht voor voedings- en eetgewoonten uit andere landen. Je leert de woonomgeving in te richten, onderhouden en decoreren.

Je komt in aanraking met praktische toepassingen met betrekking tot algemene, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Je komt in contact met moderne technieken i.v.m. communicatietechnologie en communicatiemiddelen.

Doorheen de praktijk staan veiligheid en preventie steeds centraal. Zo leer je zelfstandig een huishouden runnen en mantelzorg verlenen.

3e graad Basiszorg en ondersteuning (finaliteit arbeidsmarkt)

Je bent ervan overtuigd dat zorgen voor anderen jouw missie wordt? Dan is je opleiding vervolledigen in de 3e graad basiszorg en ondersteuning de beste keuze.

In deze opleiding word je verder voorbereid binnen de beroepenvelden kinderzorg, bejaardenzorg en thuiszorg. Een keuze voor kinderzorg of thuis en bejaardenzorg maak je pas in het 7e specialisatiejaar.

Je wisselt leren in leslokalen af met leren op de stageplaats. Zo streven we naar levensecht leren.
Alle taken die een verzorgende moet uitvoeren komen zowel in de context van kinderzorg als de context van bejaardenzorg aan bod.

De verschillende taken situeren zich in de persoonsgerichte zorg en het algemeen functioneren op lichamelijk, sociaal en psychisch vlak.
Je leert functioneren binnen een organisatie, omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. Om vlot samen te werken leer je efficiënt observeren en rapporteren.

Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding en maaltijden klaarmaken, die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.

Zorg en welzijn (2e graad) AZW

Basiszorg en ondersteuning (3e graad) ABO

3e en 4e jaar

5e en 6e jaar

Vak

Aantal lesuren

Aantal lesuren

Basisvorming

15 uur

14 uur

Frans

1

1

Engels

1

1

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding 

2

2

Nederlands

1

1

PAV STEM (Toegepaste informatica - Wiskunde - Natuurwetenschappen - Aardrijkskunde)

4

3 - 2

PAV WERELD (Nederlands - Burgerschap - Economie - Geschiedenis - Artistieke expressie)

4

4 - 5

Specifiek gedeelte

17 uur

18 uur

Opvoedkunde

7

7

Verzorging

6

6

Voeding

4

5

+ stage

TOTAAL AANTAL LESUREN

32

32

7e jaar Kinderzorg (1)

Je wil het diploma secundair onderwijs behalen en je hebt interesse om te werken met baby’s, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen, je bent gemotiveerd om kinderen gericht en bewust te stimuleren in hun totale ontwikkeling, je bent creatief en je hebt respect voor de diversiteit binnen gezinsvormen. Dan heb je het juiste profiel voor een opleiding kinderzorg.

Het 7de specialisatiejaar is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen. Je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters en kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (vb. kinderen met een beperking). Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van de verschillende vormen van kinderopvang.

Je specialiseren doe je in grote mate op de werkvloer. Zo wordt de overstap tussen je diplomajaar en je eerste fulltime werkervaring een stukje kleiner.

Kinderzorg KNZB

7e jaar

Vak

Aantal lesuren

Basisvorming

12 uur

Frans

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding 

2

PAV

6

Specifiek gedeelte

20 uur

Expressie

2

Verzorging 

4

Stage

10

Opvoedkunde 

4

TOTAAL AANTAL LESUREN 

32

7e jaar Thuis en bejaardenzorg (2)

Wil je het diploma secundair onderwijs behalen en als verzorger van bejaarden actief zijn? Hecht je belang aan nauwkeurigheid, afwerking en kwaliteit? Kan je omgaan met nabijheid en met afstand? Ben je communicatief vaardig en discreet en heb je een gezonde werklust en wil die laatste stap zetten om klaar te staan om in de arbeidsmarkt te stappen? Dan past jouw profiel bij de opleiding thuis en bejaardenzorg.

In deze opleiding leer je letterlijk contacten leggen in een woon- en verzorgingscentrum (W.Z.C.) en de thuiszorg. Er is een verdere verfijning en uitdieping van de technische vaardigheden. Onderwerpen zoals omgang met een demente bejaarde worden ruim behandeld.

Je leert de technieken binnen de richting bejaardenzorg correct toe te passen op elkaar en de zorgvrager. Je begeleidt de zorgvrager in de zorg voor het algemeen functioneren op lichamelijk vlak. Je leert werken met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit, creativiteit en nauwkeurigheid. Je organiseert activiteiten gericht op animatie en voert ze ook uit.
Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van je eigen houding en handelen in functie van het welzijn van de zorgvrager.
Tijdens de blokstage dompelen we je langdurig onder in de levensechte praktijk om al je verworven kennis (theoretische en praktische) toe te passen en te verfijnen.

Thuis- en bejaardenzorg TBZB

7e jaar

Vak

Aantal lesuren

Basisvorming

12 uur

Engels 

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding 

2

PAV

6

Specifiek gedeelte

20 uur

Huishoudkunde

2

Opvoedkunde 

4

Stage

10

Verzorging 

4

TOTAAL AANTAL LESUREN 

32