Basismechanica Auto (BSO)

Wil je op een vakkundige en veilige manier omgaan met gereedschappen en machines? Gepaste montage en demontagetechnieken uitvoeren? Interesse om een eenvoudige werkmethode op te stellen, zodat de leraar slechts ondersteunend moet optreden? Wil je inzicht hebben in de werking en het doel van machines? Wil je ICT-toepassingen kunnen gebruiken bij het communiceren, ontwerpen, ontwerpen, opzoeken en verwerken van informatie?

Dan is de studierichting Basismechanica iets voor jou!

Leerlingen maken kennis met eenvoudige en vaak gebruikte meet- en handgereedschappen. Zij lezen en begrijpen technische tekeningen en kunnen hun werkplek inrichten. Zij voeren ook beperkte machinale basisbewerkingen uit. Zij leren planmatig te werken en de aangewezen werkmethode te volgen. Om nauwkeurig kwaliteitswerk af te leveren moeten ze de gereedschappen en materialen leren kiezen, gebruiken en onderhouden. Het is heel belangrijk om milieubewust en veilig om te gaan met producten en machines.

Opmerking: voor het schooljaar 2018-2019 is het 3de jaar BM volzet. Dit wil zeggen dat er voor het schooljaar 2018-2019 niet meer ingeschreven kan worden voor de opleiding 3BM (leerlingen kunnen zich wel nog aanmelden en kunnen gecontacteerd worden wanneer er een plaats vrij komt).

Auto - BSO 3de graad

De studierichting Auto richt zich vooral op de competenties die nodig zijn om praktische problemen aan een voertuig te verhelpen. De leerlingen ontdekken de mogelijkheden binnen de sector, ze leren specifieke technieken en maken kennis met de technologische vernieuwingen.
Ze krijgen de nodige inzichten om voertuigen planmatig en efficiënt te onderhouden, volgens de gegevens van de constructeur. Dit zal de bedrijfszekerheid van het voertuig ten goede komen en is kostenbesparend voor de klanten.
De leerkrachten bieden de theorie voor een groot deel geïntegreerd aan binnen de praktijk.

In de loop van het 5de jaar nemen de leerlingen deel aan het VCA-examen over veilig werken in bedrijven. Een VCA-attest heeft een grote waarde in het bedrijfsleven en verhoogt de kansen van de leerlingen op werk.

Deze studierichting dient tevens als een voorbereiding op het 7de specialisatiejaar Auto-elektriciteit.

Vakken / Klassen3e4e5e6e7e
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Project Algemene Vakken 6 6 4 4 6
Frans 2 2 2 2 2
  3e 4e5e 6e 7e
TV/PV Basismechanica (optie auto / carrosserie) 20 20 - - -
Technisch vak autotechniek / elektriciteit - - 6 6 6
Praktisch vak autotechniek  / elektriciteit - - 16 10 6
Stage autotechniek / elektriciteit - - 2 8 8
Totaal aantal lesuren3232343432