Auto (3e graad finaliteit arbeidsmarkt)

3e graad Onderhoudsmechanica auto (finaliteit arbeidsmarkt)

Je wil je verder specialiseren in autotechnieken? Je lost graag problemen op? Van het vervangen van auto-onderdelen wil je graag een geautomatiseerde routine maken? Dan past jouw profiel bij de opleiding 3e graad onderhoudsmechanica auto.

Je wordt voorbereid op het beroep van automecanicien. De vraag naar technisch vaardige automecaniciens is groot. We zetten dan ook hard in op deze technische vaardigheden.
Je leert de verschillende onderdelen en de werking van de auto kennen. Hierbij hebben we oog voor zowel de mechanische als de elektrische onderdelen van de personenwagen, bestelwagen, … . Verder komen ook de motor met verschillende brandstofsystemen, wielen en hun uitlijning en de carrosserie aan bod.

Je krijgt de nodige inzichten om voertuigen planmatig en efficiënt te onderhouden volgens de gegevens van de constructeur.

Tijdens de stages en werken voor derden sta je met je 2 voeten in de realiteit en kan je de verworven kennis en vaardigheden verfijnen op de werkvloer.

7e jaar Auto – elektriciteit

Je wil je diploma secundair onderwijs behalen en je vakcompetenties auto verfijnen en uitbreiden? Dan past jouw profiel bij het specialisatiejaar auto-elektriciteit.

In het specialisatiejaar wordt de focus verlegd naar foutendiagnose (met behulp van pc) en de afstelling van auto-onderdelen.

Je leert het elektrische schema van voertuigen gebruiken. Je leert over de processen die schuil gaan achter geautomatiseerde lichten, ruitenwissers… De werking van verbrandings- en DC-motoren hebben geen geheimen meer voor jou. Je leert meetresultaten te toetsen aan waardenschema’s en er de juiste conclusie uit te trekken. Je repareert en onderhoudt elke wagen die je voor je krijgt.

Je geniet tijdens de opleiding van twee blokstages. Zo wordt de overgang van opleiding naar arbeidsveld nog een stuk kleiner.

Vakken / Klassen 5e 6e 7e
Levensbeschouwing 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Project Algemene Vakken – Mijn STEM 3 2
Project Algemene Vakken – Mijn Wereld 4 5
Project Algemene Vakken (BSO) 6
Nederlands 1 1
Engels 1 1
Frans 1 1 2
5e 6e 7e
Autotechnieken/stage 18 18 8
Autotechniek/elektriciteit 12
Totaal aantal lesuren 32 32 32