Basismechanica Auto (BSO)

Basismechanica Auto

2e graad basismechanica

Je wil graag aan auto’s of bromfietsen kunnen sleutelen? Je wil leren lassen, met draai- en freesbanken werken? Je wil de mechanische werking van machines begrijpen? Dan beschik je over het geschikte profiel voor de opleiding basismechanica.

In de 2e graad basismechanica krijg je een brede basis, die je nodig hebt om je vanaf de 3e graad verder te specialiseren. Je leert voldoende inzichten, basisvaardigheden en attitudes binnen de vakdelen mechanica, lassen, carrosserie, elektriciteit en fiets-, bromfiets- en autotechnieken.

Je leert werktekeningen lezen en interpreteren. Je voert de bewerkingen uit om het werkstuk te realiseren volgens de regels van goed vakmanschap. Je hebt steeds oog voor je eigen veiligheid en deze van je medeleerlingen en leerkracht.

3e  graad auto

Je wil je verder specialiseren in autotechnieken? Je lost graag problemen op? Van het vervangen van auto-onderdelen wil je graag een geautomatiseerde routine maken? Dan past jouw profiel bij de opleiding 3e graad auto.

Je wordt voorbereid op het beroep van automecanicien. De vraag naar technisch vaardige automecaniciens is groot. We zetten dan ook hard in op deze technische vaardigheden.
Je leert de verschillende onderdelen en de werking van de auto kennen. Hierbij hebben we oog voor zowel voor de mechanische als de elektrische onderdelen van de personenwagen, bestelwagen, … . Verder komen ook de motor, met verschillende brandstofsystemen, wielen en hun uitlijning en de carrosserie aan bod.

Je krijgt de nodige inzichten om voertuigen planmatig en efficiënt te onderhouden volgens de gegevens van de constructeur.

Tijdens de stages en werken voor derden sta je met je 2 voeten in de realiteit en kan je de verworven kennis en vaardigheden verfijnen op de werkvloer.

7e jaar auto – elektriciteit

Je wil je diploma secundair onderwijs behalen en je vakcompetenties auto verfijnen en uitbreiden? Dan past jouw profiel bij het specialisatiejaar auto-elektriciteit.

In het specialisatiejaar wordt de focus verlegd naar foutendiagnose (met behulp van pc) en de afstelling van auto-onderdelen.

Je leert het elektrische schema van voertuigen gebruiken. Je leert de processen die schuil gaan achter geautomatiseerde lichten, ruitenwissers, … . De werking van verbrandings- en DC-motoren hebben geen geheimen meer voor jou. Je leert meetresultaten aftoetsen aan waardenschema’s en er de juiste conclusie uit trekken. Je repareert en onderhoudt elke wagen die je voor je krijgt.

Je sluit de opleiding af met een lange blokstage. Zo wordt de overgang van opleiding naar arbeidsveld nog een stuk kleiner.

Vakken / Klassen 3e 4e 5e 6e 7e
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Project Algemene Vakken 6 6 4 4 6
Frans 2 2 2 2 2
 3e  4e 5e 6e 7e
TV/PV Basismechanica (optie auto / carrosserie) 20 20
Technisch vak autotechniek / elektriciteit 6 6 6
Praktisch vak autotechniek  / elektriciteit 16 10 6
Stage autotechniek / elektriciteit 2 8 8
Totaal aantal lesuren 32 32 34 34 32