Organisatie en logistiek (2de graad Finaliteit arbeidsmarkt)/Kantoor (3de graad BSO)

Organisatie en logistiek (2de graad – finaliteit arbeidsmarkt)

Ga je graag met mensen om in een verkoop situatie?
Wil je mensen leren onthalen in een bedrijfsomgeving?
Zie je je later misschien in een magazijn werken of de materialen voor een vergadering of event klaarzetten? Dan is deze praktische studierichting met finaliteit arbeidsmarkt, misschien iets voor jou.

Deze brede richting  laat je kennismaken met de werking van een onderneming. Je verwerft kennis en vaardigheden  over zowel onthaal  en administratie, verkoop als over logistiek.

Je leert hoe je bezoekers moet onthalen, registreren en informeren. Maar ook hoe je ondersteuning kan bieden bij interne vergaderingen . Daarnaast  leer  je (elektronische) post  en documenten digitaal dient te verwerken  en  je verwerft de ICT-vaardigheden die nodig zijn om commerciële documenten op te stellen. Tijdens het aanleren van deze administratieve taken leer je met de nodige precisie werken en eenvoudige softwarepakketten gebruiken.

Je leert goederen in ontvangst nemen, transporteren en opslaan in een magazijn. De administratie die hierbij hoort (documenten, informatie digitaal verwerken, logistieke ondersteuning bieden..) krijg je stap voor stap onder de knie. Je krijgt de kans om te leren werken met hulpmiddelen zoals een steekwagentje, een transpallet of een leestoestel.

Voor de verkoop leer je hoe je producten in een winkel presenteren kan op een correcte manier. Je oefent je in eenvoudige inpaktechnieken en leert vlot communiceren in het Nederlands en in vreemde talen (Frans, Engels).

Onze leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in het tweede jaar van de tweede graad kiezen voor de studierichting Kantoor lopen school op onze vestigingsplaats GO! Handelsschool Aalst.

Kantoor (3de graad – finaliteit arbeidsmarkt)

Kiezen voor de studierichting “Kantoor” is kiezen voor een voorbereiding op een beroep binnen de administratie. De studierichting bereidt voor op een loopbaan gericht op het uitvoeren van ondersteunende administratieve taken. Men kiest voor een tewerkstelling binnen de moderne kantoorwereld. Interesse voor talen (Nederlands – Frans – Engels), economie en informatica is noodzakelijk om te kunnen slagen.

De opleiding binnen het 7de jaar “Kantooradministratie en gegevensbeheer” wil een antwoord formuleren op de vraag vanuit het bedrijfsleven naar flexilbele kantoorbedienden (m/v). Er is namelijk nood aan goed opgeleide personeelsleden voor de uitvoering van administratieve taken. Gezien de snelle evolutie binnen de sector van de kantooradministratie, moet de opleiding steeds een afweging maken tussen de haalbaarheid van de leerplandoelen enerzijds en het ivoegen van vereisten uit de praktijk anderzijds. Op school wordt er in aangepaste computerlokalen les gegeven met up-to-date hard- en software. Om de theoretische kennis te toetsen aan de werkelijkheid, krijgen de leerlingen de kans een virtuele onderneming op te richten. Gedurende het volledige schooljaar werken zij aan het opstarten en het beheren van dit bedrijf. Zo krijgen de leerlingen, naast de contacten op stage (8 uur/week), meer voeling met de economische realiteit.

(Onze leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in het eerste jaar van de derde graad kiezen voor de studierichting Kantoor lopen school op onze vestigingsplaats GO! Handelsschool Aalst.)

2de graad Organisatie en logistiek

Vak

Aantal lesuren

Basisvorming

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Frans

2

Project algemene vakken 1

3

Project algemene vakken 2

3

Project algemene vakken Projectwerking

3

Specifiek gedeelte

Toegepaste informatica

3

Toegepaste economie

9

Nederlands

3

Frans

2

Engels

2

TOTAAL AANTAL LESUREN

34

3de graad Kantoor

5de jaar

6de jaar

7de jaar

Vak

Aantal lesuren

Aantal lesuren

Aantal lesuren

Basisvorming

Levensbeschouwing

2

2

/

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Project algemene vakken

4

4

/

Engels

2

2

/

Frans

3

3

/

Nederlands

1

1

/

Dactylografie / Toegepaste informatica

5

4

/

Toegepaste economie

2

2

/

Kantoortechnieken

5

2

/

Toegepaste informatica

2

2

/

Boekhouding

2

2

/

Stage kantoortechnieken

4

8

8

Specifiek gedeelte: Engels - Frans - Nederlands - dactylografie/toegepaste informatica - kantoortechieken - toegepaste informatica

/

/

12

TOTAAL AANTAL LESUREN

34

34

32