Kantooradministratie en gegevensbeheer (3de leerjaar van de 3de graad BSO)

Kantooradministratie en gegevensbeheer (3de leerjaar van de 3de graad – finaliteit arbeidsmarkt)

De opleiding binnen het 7de jaar “Kantooradministratie en gegevensbeheer” wil een antwoord formuleren op de vraag vanuit het bedrijfsleven naar flexilbele kantoorbedienden (m/v). Er is namelijk nood aan goed opgeleide personeelsleden voor de uitvoering van administratieve taken. Gezien de snelle evolutie binnen de sector van de kantooradministratie, moet de opleiding steeds een afweging maken tussen de haalbaarheid van de leerplandoelen enerzijds en het ivoegen van vereisten uit de praktijk anderzijds. Op school wordt er in aangepaste computerlokalen les gegeven met up-to-date hard- en software. Om de theoretische kennis te toetsen aan de werkelijkheid, krijgen de leerlingen de kans een virtuele onderneming op te richten. Gedurende het volledige schooljaar werken zij aan het opstarten en het beheren van dit bedrijf. Zo krijgen de leerlingen, naast de contacten op stage (8 uur/week), meer voeling met de economische realiteit.

3de graad Kantoor

7de jaar

Vak

Aantal lesuren

Basisvorming

12

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

6

Frans

2

Specifiek gedeelte

22

Dactylografie / Toegepaste informatica

2

Nederlands

3

Kantoortechnieken

2

Toegepaste informatica

2

Engels

2

Stage kantoortechnieken

8

Frans

3

TOTAAL AANTAL LESUREN

34