Kantoor (BSO)

Kiezen voor de studierichting “Kantoor” is kiezen voor een voorbereiding op een beroep binnen de administratie. De studierichting bereidt voor op een loopbaan gericht op het uitvoeren van ondersteunende administratieve taken. Men kiest voor een tewerkstelling binnen de moderne kantoorwereld. Interessen voor talen (Nederlands – Frans – Engels), economie en informatica is noodzakelijk om te kunnen slagen.

De opleiding binnen het 7de jaar “Kantooradministratie en gegevensbeheer” wil een antwoord formuleren op de vraag vanuit het bedrijfsleven naar flexilbele kantoorbedienden (m/v). Er is namelijk nood aan goed opgeleide personeelsleden voor de uitvoering van administratieve taken. Gezien de snelle evolutie binnen de sector van de kantooradministratie, moet de opleiding steeds een afweging maken tussen de haalbaarheid van de leerplandoelen enerzijds en het ivoegen van vereisten uit de praktijk anderzijds. Op school wordt er in aangepaste computerlokalen les gegeven met up-to-date hard- en software. Om de theoretische kennis te toetsen aan de werkelijkheid, krijgen de leerlingen de kans een virtuele onderneming op te richten. Gedurende het volledige schooljaar werken zij aan het opstarten en het beheren van dit bedrijf. Zo krijgen de leerlingen, naast de contacten op stage (8 uur/week), meer voeling met de economische realiteit.

(2e graad kantoor: op campus De Handelsschool)

Opmerking: 5 kantoor is voor het schooljaar 2019-2020 volzet verklaard.

Vakken / Klassen 3e 4e 5e 6e 7e
Levensbeschouwing 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Project Algemene Vakken 6 6 4 4 6
 3e  4e 5e 6e 7e
Engels 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 2
Nederlands 2 2 1 1
Dactylografie / Toegepaste informatica 5 5 5 4
Toegepaste economie 7 7 2 2
Kantoortechnieken 3 3 5 2
Toegepaste informatica 2 2
Boekhouding 2 2
Stage kantoortechnieken 4 8 8
Specifiek gedeelte: Engels – Frans – Nederlands – dactylografie / toegepaste informatica –
kantoortechnieken – toegepaste informatica
12
Totaal aantal lesuren 32 32 34 34 32