Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Inschrijven voor het eerste leerjaar (1A of 1B) in het secundair onderwijs in Aalst zal vanaf dit jaar verlopen via een digitale aanmelding. Deze procedure is voor alle scholen van het secundair onderwijs dezelfde. De bedoeling is om ouders en leerlingen te verzekeren van een plaats in het secundair onderwijs zonder dat er lange wachtrijen zijn.

Ouders moeten hiervoor digitaal aanmelden via een centraal aanmeldingssysteem. De aanmelding is nog geen echte inschrijving. De aanmelding zorgt er voor dat je over een ‘ticket’ beschikt om je effectief in te schrijven in een school. Voor het toewijzen van een ticket aan elke ouder wordt gebruik gemaakt van een algoritme dat rekening houdt met 1) voorkeur en 2) toeval (indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen).


Aanmelden voor 1A en 1B

Alle leerlingen die volgend schooljaar (2021-2022) starten in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B) melden zich eerst aan via de website van het LOP (so.naarschoolinaalst.be) en schrijven dan pas in op school.

Wie meldt aan?
Alle kinderen die starten in het gewoon secundair onderwijs (1A of 1B).

Wanneer meld je aan?
Tussen 15 maart 2021 om 9u tot en met 23 april 2021 om 15u kan je je kind aanmelden op deze website.
We raden aan meer dan één schoolkeuze op te geven.

Belangrijk: Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, heeft geen enkele invloed op de toekenning van de vrije plaatsen. Het is uiteraard wel noodzakelijk dat u aanmeldt binnen de bovenvermelde periode.

Hoe gebeurt de toewijzing?

  • De ordening van de aangemelde leerlingen gebeurt eerst volgens schoolkeuze
  • Bij een tekort aantal plaatsen, ordent de computer de leerlingen op basis van toeval
  • De toewijzing gebeurt ook op basis van onderwijskansen van leerlingen (indicator – en niet – indicatorleerlingen)
    • Kom je in aanmerking voor een verhoogde schooltoeslag (groeipakket)
    • Wat is het hoogst behaalde diploma van de moeder

Wie heeft voorrang?
Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen
Kinderen van personeel van de school

Wanneer inschrijven?
Op 3 mei 2021 krijg je het resultaat van de aanmelding.

Met dit resultaat kan je van 5 mei 2021 tot 31 mei 2021 inschrijven in de toegewezen school. Maak hiervoor tijdig een afspraak door telefonisch contact op te nemen met onze school op het nummer 053/467000.

 

Vrije inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 (vanaf 1 juni 2021) 

Heeft uw kind geen plaats in de school van uw voorkeur of heeft u uw kind niet aangemeld, dan kunt u vanaf 1 juni 2021 een afspraak maken in een school waar nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

Is er nog plaats?
Check de vrije plaatsen per school op deze website van het LOP.
Maak een afspraak met de school om je kind in te schrijven.

timeline aanmeldingsprocedure 1ste jaar SO

Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.naarschoolinaalst.be.