FAQ voor leerlingen/ouders coronacrisis UPDATE 29 mei 2020

De FAQ (frequently asked questions) voor ouders en leerlingen werd bijgewerkt met onder meer info. met betrekking tot het verder verloop van dit schooljaar. De ouders en leerlingen van het 2de jaar èn de ouders van leerlingen die dit schooljaar nog geen perspectief hebben voor de heropstart van de lessen, worden tevens nog geïnformeerd via een apart smartschoolbericht.

Zoals eerder aangegeven via de brief over de heropstart kunnen door de coronacrisis een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor doen we een aantal wijzigingen in het schoolreglement. Als bijlage kan u deze toevoegingen en/of wijzigingen tevens terugvinden.