1A

1ste jaar A-stroom

Je bent of wordt 12 of 13 jaar en je hebt het getuigschrift basisonderwijs behaald? Proficiat, je kan het schooljaar starten in het eerste jaar van de A-stroom (1A).

Om onze schoolwerking en ons aanbod voor te stellen hebben wij een promofilmpje gemaakt. Je kan dit bekijken door te klikken op volgende link:

Promofilmpje eerste jaar TechniGO!

Het eerste leerjaar omvat 32 lesuren per week, waarvan 5 lestijden ingezet worden voor extra differentiatie. De lessen worden aangeboden in 4 clusters: ‘Mijn Taal’, ‘Mijn STEM’, ‘Mijn wereld’ en ‘Mijn toekomst’.

In de cluster ‘Mijn Taal’ worden de vakken Nederlands, Frans en Engels aangeboden. Voor de vakken Nederlands en Frans wordt wekelijks een extra uur voorzien waarin we ruimte maken voor differentiatie: versterking (remediëring, REM) en verdieping (VD).

Wiskunde, wetenschappen en techniek komt aan bod tijdens de cluster ‘Mijn STEM’. Ook voor wiskunde wordt wekelijks een extra uur voorzien voor versterking (remediëring, REM) en verdieping (VD).

Binnen de cluster ‘Mijn wereld’ (levensbeschouwing, geschiedenis en aardrijkskunde) wordt gewerkt rond historisch, ruimtelijk bewustzijn en actief burgerschap. Onze leerlingen worden voorbereid om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook zelf mee vorm te geven.

In de cluster ‘Mijn toekomst’ ligt de focus meer dan ooit op de ontwikkeling van de leerling zelf. We werken aan de eigen fysieke ontwikkeling (LO), expressie (muzikale en plastische opvoeding), digitale vaardigheden en mediawijsheid.

Naast de uren die doorgebracht worden op school verwachten we dat de leerlingen ook thuis met hun opleiding bezig zijn. Je herhaalt de leerstof, je maakt je huistaken zodat je de opdrachten tijdens de les makkelijker kan verwerken en je studeert op regelmatige basis zodat je ook grotere gehelen kan verwerken.

Wil u nog meer praktische en algemene informatie over onze schoolwerking, visie, begeleiding, etc. neem dan zeker onze informatiebrochure door:

Informatiebrochure 1ste jaar schooljaar 2023-2024

 

1ste jaar A-stroom
Benaming cluster “Vak” Aantal lesuren
Mijn Taal Nederlands 3
Engels 2
Frans 3
Nederlands (REM/VD/VB) 1
Mijn STEM Wiskunde 5
Wetenschappen 2
Techniek 4
Mijn Wereld Levensbeschouwing 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 2
Mijn Toekomst Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 1
Digitools 1
2-level-2 2
TOTAAL AANTAL LESUREN 32