Inschrijvingen

Inschrijvingen eerste jaar 2017-2018

Mits akkoord met de engagementsverklaring voor ouders, het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school, kan elke ouder zijn zoon of dochter inschrijven op onze school.

In navolging van de afspraken die gemaakt zijn met alle scholen binnen het LOP-gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform) hebben sommige doelgroepen in bepaalde periodes voorrang tot inschrijving. Hieronder kan u deze voorrangsperioden en nog bijkomende informatie hieromtrent terugvinden.

Indien u niet tot een van deze doelgroepen behoort, kan u uw kind uiteraard wel nog inschrijven gedurende deze periodes. Uw gegevens worden dan bijgehouden in het inschrijvingsregister.

Periode 1: van woensdag 1 februari 2017 tot vrijdag 10 maart 2017

Wie heeft voorrang bij inschrijving?

  • Jongeren die reeds een (half-)broer of (half-)zus op onze school hebben
  • Jongeren van personeelsleden van onze school

Periode 2: van zaterdag 11 maart 2017 tot 24 maart 2017

Wie heeft voorrang bij inschrijving?

  • Jongeren van wie moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.
  • Jongeren uit gezinnen die vorig en/of dit schooljaar een studietoelage genieten.
  • Jongeren die buiten het gezinsverband leven
  • Jongeren van ouders die behoren tot de trekkende bevolking

Periode 3: vanaf zaterdag 25 maart 2017

Vrije inschrijvingen! Iedereen kan zich inschrijven zolang er plaats is.Elke leerling die interesse heeft in onze school kan zich samen met zijn ouder(s) / voogd elke schooldag van 8u25 tot 16u15 komen inschrijven:

U contacteert ons best vooraf zodat we een concrete afspraak kunnen maken. U kan daarvoor onderstaand formulier invullen, of telefonisch via 053 76 92 67 een afspraak maken (verantwoordelijke: Elien Michiels).

Onze uitgebreide waaier aan technische en beroepsopleidingen kan u hier raadplegen.

Wat brengt u best mee bij inschrijving:

  • eID-kaart
  • rapport, getuigschrift of attest
  • BaSO-fiche (enkel nodig voor wie zich inschrijft in het eerste leerjaar)
  • 150,00 euro voorschot, liefst te betalen via Bancontact


Campus Ledebaan - Ledebaan 101 - 9300 Aalst
Campus De Voorstad - Welvaartstraat 70 - 9300 Aalst


De procedure om de boeken te bestellen vindt u op onze website via 'Info voor leerlingen - Bestellen boeken IDDINK'.

Als u het onderstaande formulier invult en verzendt, contacteren wij u zo snel mogelijk.
Familienaam:
Voornaam:
Studiejaar waarvoor je wenst in te schrijven:: 1ste jaar
2de jaar
3de jaar
4de jaar
3de jaar
4de jaar
5de jaar
6de jaar
7de jaar
Gewenste afdeling:
Email waarop wij u kunnen bereiken:
Gevolgde studierichting en school vorig schooljaar:
Verdere info::
Telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken:
Voor meer informatie: http://www.technigo.be of 053 76 92 50